Ống hút khói tôn hoa mạ kẽm

Vật liệu: Tôn hoa mạ kẽm
Có hệ thống gân tăng cứng
Kích thước: Tùy theo mặt bằng cụ thể (200x200mm; 300x300mm; 300x250mm; 400x400mm,… )