Hiển thị một kết quả duy nhất

100.000 180.000 
300.000 380.000