Hiển thị một kết quả duy nhất

320.000 
280.000 320.000 
120.000 200.000