Hiển thị một kết quả duy nhất

100.000 180.000 
1.800.000 
280.000 320.000