Hiển thị một kết quả duy nhất

75.000 225.000 
75.000 225.000 
80.000 
150.000