Hiển thị một kết quả duy nhất

85.000 275.000 
75.000 225.000 
75.000 225.000 
85.000 275.000