Hiển thị một kết quả duy nhất

150.000 180.000 
75.000 150.000 
150.000 180.000