Hiển thị một kết quả duy nhất

350.000 
650.000 
500.000 
410.000