Hiển thị một kết quả duy nhất

85.000 
85.000 
85.000 
85.000 
85.000 
85.000 
85.000 
85.000 
85.000 
80.000 
85.000 
85.000 
150.000