Tinh dầu Long Não – Lam Hà

75.000 225.000 

Tên sản phẩm : Tinh dầu Long Não – Essential Camphors oil
Thành phần: Chiết xuất thân, lá, rễ, cành, 100% thiên nhiên, không hóa chất
Phương pháp chiết xuất : Hệ thống hơi nước

Xóa